Web oficial

Política de privacitat Apartaments Indasol a Salou, Costa Dorada

Reserva araMillor preu garantit
a
Tens un codipromoció?

Política de privacitat Apartaments Indasol

Política de privacitat Aparthotel a Salou, Costa Dorada

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ INSAGRA UNO, S.L.

Introducció

El present document té per finalitat regular les CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ dels serveis de Reserva en línia d’INSAGRA UNO, SL, proveïda amb el NIF B-43069889, amb domicili a C/Barcelona, 45, 43840 Salou i Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, Tom 916, Secció Societats, Foli 158, Full T-6536. Telf. 902370808. Els termes “Vostè” i “Usuari” s’empren aquí per referir-se a tots els individus que per alguna raó accedeixin a www.granpalashotel.com (en endavant, la Web Site) o utilitzin els serveis prestats en el portal.

La utilització d’aquests serveis suposarà l’acceptació plena i sense reserves i la validesa de totes i cada una de les Condicions Generals de Contractació recollides en la última versió actualitzada d’aquestes Condicions Generals.

Com a client, Vostè declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals de Contractació a l’hora de contractar serveis amb INSAGRA UNO, SL.

INSAGRA UNO, SL informa de que els tràmits per obtenir la prestació dels serveis oferts són aquells que es descriuen en les presents Condicions Generals de Contractació, així com aquells altres específics que s’indiquen en pantalla durant la navegació, de forma que Vostè declara conèixer i acceptar aquests termes com a necessaris per contractar els serveis oferts per la Web Site.


Ús dels serveis de Reserva en línia d’INSAGRA UNO, SL
Serveis de Reserva en línia

Serveis de Reserva en línia: Els serveis de reserva en línia tenen per finalitat la reserva d’una habitació a l’HOTEL GRAN PALAS. La utilització d’aquests serveis suposarà l’acceptació plena i sense reserves i la validesa de totes i cada una de les condicions generals recollides a l’última versió actualitzada d’aquestes condicions generals.

Procediments de contractació: A l’hora d’emprar el servei, l’usuari rebrà un e-mail de confirmació on s’inclourà el seu nombre de localitzador de la reserva. Aquest e-mail li serveix de comprovant de la seva reserva i de confirmació de l’acceptació de termes.

Garantia i política de cancel·lació: A l’hora de reservar i per obtenir confirmació de la reserva, s’hauran d’introduir les dades de la seva tarja de crèdit com a garantia de la reserva. INSAGRA UNO, SL. En cas d’una cancel·lació d’una reserva en línia (mitjançant pagament i amb tarja de crèdit) Gran Palas no tornarà l’import pagat en concepte de paga i senyal.

En cas de sortida abans de la data reservada se li cobrarà l’estada completa, excepte causa justificada. Per cancel·lar una reserva, el nostre equip de Reserves li atendrà de forma personalitzada de dilluns a divendres de 9:30 a 20:00 en el 9777370808. Fora d’aquest horari, per favor contacti directament amb l’hotel reservat. També pot realitzar la cancel·lació de la seva reserva per mitjà de la web, en el procés de reserva.

Preus per habitació i nit. Els preus reflectits en la nostra web inclouen l’IVA.


Ús dels serveis
L’usuari es compromet a utilitzar els serveis d’acord amb la Llei, moral, bones costums i ordre públic, així com amb el disposat en les presents Condicions Generals de contractació.


Variabilitat del sistema
INSAGRA UNO, S.L. podrà, per a major agilitat i en benefici dels usuaris, modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, els serveis prestats, o les Condicions d’operativitat, tècniques i d’ús dels serveis, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions a la Web Site a la fi de que puguin ser conegudes i novament acceptades pels clients. De la mateixa forma, els usuaris, amb l’objectiu de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu últim d’INSAGRA UNO, S.L., podran suggerir aquelles modificacions que ells estimin útils, posant-se en contacte amb els responsables de la pàgina a través de la direcció de correu electrònic info@glauc.com.

Protecció de les dades personals dels usuaris per part d’INSAGRA UNO, S.L.
El compliment del que es disposa a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, “LODP”), INSAGRA UNO, S.L. li informa de que les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari de registre electrònic que apareix a la nostra Web Site, així com aquelles dades a les quals INSAGRA UNO, SL accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei o producte, o de qualsevol transacció o operació realitzada a través de la Web Site de INSAGRA UNO, SL, seran recollides en un fitxer el responsable del qual és INSAGRA UNO, SL, a la seu social del qual (a C/Barcelona, 45 43840 Salou) podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, segons els termes i condicions prevists a la pròpia LOPD.

Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran utilitzades per atendre les seves sol·licituds d’informació, així com per informar-li sobre noves activitats, productes i serveis d’INSAGRA UNO, SL.

El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no tindrà efectes retroactius. Si a l’hora de completar les seves dades en el corresponent formulari ha manifestat la seva voluntat de rebre informació a través del correu electrònic, també consent que li remetem comunicacions comercials per via electrònica segons l’exigit per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment del disposat a l’article 5.4. LOPD, declara haver informat amb caràcter previ a aquestes persones del contingut de les dades facilitades, de la procedència de les mateixes, de l’existència i finalitat del fitxer on es contenen les dades, dels destinataris d’aquesta informació, de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com de les dades identificatives d’INSAGRA UNO, SL, segons els termes i condicions aquí establerts. INSAGRA UNO SL es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal, fent ús de les mateixes exclusivament per a les finalitats indicades.

INSAGRA UNO SL li informa de que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscs als quals estan exposades, ja provenguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el previst a l’article 9 LOPD i en el Real Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatizats que contenguin dades de caràcter personal.


Drets de Modificació dels Termes i/o Condicions Generals de contractació

INSAGRA UNO SL es reserva el dret de modificar unilateralment i sense preavís qualsevol dels extrems recollits en les presents Condicions Generals de contractació de la forma que estimi convenient, informant als usuaris de les modificacions efectuades a través de la Web Site, a fi de que puguin ser conegudes i novament acceptades pels usuaris.

www.hotelgranpalas.com i acceptació de normes d’ús

L’usuari és conscient de que l’ús dels serveis de Reserva en línia implica l’acceptació plena i sense reserves de cada una de les clàusules integrants de les Normes d’Ús de la Web Site, en la versió publicada per INSAGRA UNO, S.L. en el moment mateix en què l’usuari contracti el servei. Aquestes normes d’ús completen les presents Condicions Generals en tot allò en el que a aquestes no s’oposin. Per això, l’usuari ha de ser conscient de la importància de consultar les normes de la present pàgina, amb anterioritat a l’accés i/o ús d’aquests serveis.

Llei aplicable i Jurisdicció competent

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que es regirà segons el disposat en aquestes condicions en matèria d’interpretació, validesa i execució. INSAGRA UNO SL i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de Tarragona per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de la prestació dels serveis objecte d’aquestes Condicions Generals. En el cas que l’Usari tengui el seu domicili fora d’Espanya, INSAGRA UNO SL i l’Usuari es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Tarragona (Espanya).


Avís legal
En compliment del disposat en el Títol II de la LSSICE, INSAGRA UNO es serveix d’incorporar a continuació la requerida publicitat mercantil. La present seu web es troba sota la titularitat d’INSAGRA UNO, S.L., entitat mercantil amb NIF B-43069889, amb domicili al C/Barcelona, 45, 43840 Salou i Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, Tom 916, Secció Societats, Foli 158, Full T-6536.

L’hotel Gran Palas garanteix la protecció i confidencialitat de les dades que ens proporcionin els nostres clients, la recollida i el tractament de les quals es farà d’acord amb la L.O. 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal a l’empara del disposat a l’article 12.1 de la L.O. 1/1992 sobre protecció de la seguretat ciutadana. Totes les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut baix la responsabilitat de INSAGRA UNO, S.L. B-43069889. La finalitat d’aquest fitxer és la de donar compliment de les disposicions legals vigents en matèria de registre d’entrada de viatgers, així com informar-li puntualment de les nostres ofertes i novetats i de la realització d’estudis estadístics. Li informam que pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a: Hotel GRAN PALAS, C/ de la Sèquia Major, 5. 43481 La Pineda (Tarragona) Espanya.


S’ACCEPTEN CANCEL·LACIONS ABANS DE LES 48 HORES DE LA RESERVA. UN COP PASSAT AQUEST PLAÇ SE LI COBRARÀ EL 50% DE LA RESERVA.